Paskelbta: 2012-05-02 15:51:17 CEST
Invalda INVL
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie vadovų sandorius

Vilnius, Lietuva, 2012-05-02 15:51 CEST -- AB „Invalda“ gavo pranešimus apie emitento vadovų ir su jais susijusių asmenų sandorius dėl emitento vertybinių popierių.

         Prezidentas
         Dalius Kaziūnas
         Tel. (8 5) 273 3278
         El.paštas dalius@invalda.lt


IVL1L_Lucrum investicija_20120502_pranesimas.pdf
IVL1L_Darius Sulnis_20120502_pranesimas.pdf