Paskelbta: 2020-09-10 08:40:00 CEST
Vilkyskiu Pienine
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Vilkyškių pieninė grupės pardavimai 2020 m. rugpjūčio mėnesį

2020 m. rugpjūčio mėnesį konsoliduotos pardavimų pajamos buvo 11.28 mln. Eur arba 21.3 % didesnės negu 2019 rugpjūčio mėnesį. Grupės pardavimai 2020 m. sausio - rugpjūčio mėn. buvo 77.69 mln. EUR arba 7.4 % didesni negu per tą patį laikotarpį 2019 m.

Vilija Milaševičiutė
Ekonomikos ir finansų direktorė
Tel.: +370 441 55 102