Paskelbta: 2021-04-30 12:42:30 CEST
AB Novaturas
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Update: Dėl Akcinės bendrovės „Novaturas“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų

2021 m. balandžio 30 d. akcinės bendrovės „Novaturas“, kodas 135567698, buveinė registruota adresu A. Mickevičiaus g. 27, Kaunas, Lietuvos Respublika (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu įvyko visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas). Susirinkimo metu buvo priimti tokie sprendimai:

  1. Audituoto metinio finansinio ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo už 2020 metus tvirtinimas

Sprendimas: pritarta

  1. Sprendimas dėl pelno (nuostolių) paskirstymo – perkelti nepaskirstytą pelną į kitus finansinius metus.

Sprendimas: pritarta

  1. Išrinkti Bendrovės auditoriumi UAB „Deloitte Lietuva“ 2021 ir 2022 metų auditui atlikti.

Sprendimas: pritarta

Apie įmonę

AB „Novaturo“ grupė yra didžiausias kelionių organizatorius Baltijos šalyse, siūlantis vasaros ir žiemos atostogų paketus lėktuvu daugiau kaip 30 krypčių visame pasaulyje bei daugiau nei 100 pažintinių kelionių maršrutų. 2019 metais grupė aptarnavo daugiau nei 293 tūkst. klientų.

Tomas Staškūnas
AB “Novaturas” finansų direktorius
tomas.staskunas@novaturas.lt
+370 687 10426