Publicēts: 2013-11-28 15:11:51 CET
Siguldas CMAS
3 un 9 mēnešu finanšu pārskats

Siguldas CMAS starpperiodu pārskats par 2013.gada 9 mēnešiem

Lūdzam pielikumā skatīt AS "Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" nerevidētu starpperiodu pārskatu par 2013.gada 9 mēnešiem.

         Valda Mālniece
         Valdes locekle,
         Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja
         Tālrunis: 67972040
         E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv


Siguldas_CMAS_2013_gada_9_menesu_parskats_LVL_EUR.pdf