English Estonian
Avaldatud: 2023-12-08 17:30:00 CET
Bigbank AS
Börsiteade

Bigbank AS 2023. aasta novembri tulemused

2023. aasta novembris Bigbanki kasv jätkus. Kasvasid nii hoiuseportfell kui ka laenuportfell, kuine kasum oli heal tasemel.

Hoiuste poole pealt näitas tugevat kasvu säästuhoiuse portfell, mis kasvas kõikidel turgudel. Nii Eestis, Soomes, Saksamaal, Austrias kui ka Hollandis pakume turu tipus olevaid säästuhoiuse intresse ja jätkuvalt kiirelt suurenev klientide hulk näitab huvi antud toote ja kasvavat usaldust Bigbanki vastu. Tähtajaliste hoiuste maht kasvas vaid marginaalselt ja jäi endiselt 0,9 miljardi euro tasemele.

Laenudest kasvas enim kodulaenu portfell, väiksemal määral tarbimislaenu portfell. Kerge langus toimus ärilaenude portfellis. Kokkuvõttes nõuded klientidele kasvasid 1,65 miljardi euroni.

Laenuportfelli kvaliteedis on näha teatavat kvaliteedi langust. Novembri 2,1 miljoni euro suurune laenuallahindluste maht viis 11 kuu laenuallahindluste mahu 19,1 miljoni euroni, mis näitab, et mõningane laenuportfelli kvaliteedi langus on aasta jooksul toimunud.

3,3 miljoni euro suurune novembri puhaskasum on tugev näitaja. 2023. aasta 11 kuu koondkasum summas 35,5 miljonit eurot ületab juba 2022. aasta 12 kuu koondkasumit, mis oli 33,7 miljonit eurot.  

Bigbanki 2023. aasta novembri majandustulemused:

  • Klientide hoiused ja saadud laenud kasvasid aastaga 590 miljonit eurot 1,93 miljardi euroni (+44%).
  • Nõuded klientidele kasvasid aastaga 317 miljonit eurot 1,65 miljardi euroni (+24%).
  • Neto intressitulud olid novembris 8,7 miljonit eurot, aasta üheteistkümne esimese kuuga kokku 91,2 miljonit eurot. Üheteistkümne esimese kuu võrdluses aasta taguse sama perioodiga oli kasv 15,1 miljonit eurot (+20%).
  • Neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindluste maht oli aasta üheteistkümne esimese kuuga 19,1 miljonit eurot, võrreldes aasta taguse ajaga oli kasv 5,6 miljonit eurot ehk 42%.
  • Novembri puhaskasum oli 3,3 miljonit eurot. Üheteistkümne esimese kuu kasum kokku moodustas 35,5 miljonit eurot, kasv võrreldes 2022. aasta sama perioodiga oli 8,6 miljonit eurot ehk 32%.
  • Omakapitali tootlus oli üheteistkümne esimese kuu koondvaates 16,9%.


Kasumiaruanne, tuhandetes eurodesNovember 202311 kuud 202311 kuud 2022Muutus, %
Neto tegevustulud kokku, sh9 821102 28083 20619 075+23%
Neto intressitulu8 74491 17076 10015 070+20%
Neto teenustasud3297 5656 803762+11%
Tegevuskulud kokku, sh-3 985-42 066-38 414-3 651+10%
Palgakulud-1 985-21 711-19 844-1 866+9%
Halduskulud-1 332-13 780-15 4821 701-11%
Kasum enne allahindluste kulu5 83660 21544 79115 424+34%
Neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindlused-2 087-19 071-13 448-5 623+42%
Tulumaks-496-5 101-4 472-629+14%
Aruandeperioodi jätkuvate tegevuste kasum3 25336 04226 8719 171+34%
Kahjum lõpetatud tegevustest0-5570-557 
Aruandeperioodi kasum3 25335 48526 8718 614+32%
      
      
Ärimahud, tuhandetes eurodesNovember 202311 kuud 202311 kuud 2022Muutus, %
Klientide hoiused ja saadud laenud1 927 3221 927 3221 337 196590 126+44%
Nõuded klientidele1 645 1741 645 1741 328 189316 985+24%
      
VõtmenäitajadNovember 202311 kuud 202311 kuud 2022Muutus
ROE16,1%16,9%15,1%+1,9pp 
Kulu/ tulu suhe (C/I)40,6%41,1%46,2%-5,0pp 
Soovitusindeks (NPS)595852+6 


Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalil põhinev era- ja äriklientide laenudele ja hoiustele keskendunud pank, millel on lisaks tegevusele Eestis filiaalid Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus ja Bulgaarias ning mis pakub piiriülese teenusena oma tooteid ka Austrias, Saksamaal ja Hollandis. Bigbanki bilansimaht ületab 2 miljardit eurot.

Argo Kiltsmann
Juhatuse liige
Telefon: +372 5393 0833
E-mail: argo.kiltsmann@bigbank.ee
www.bigbank.ee