Offentliggjort: 2009-11-01 11:55:55 CET
Jyske Bank A/S
Selskabsmeddelelse
Jyske Bank planlægger aktieemission
Jyske Bank ønsker at styrke kapitalgrundlaget ved at gennemføre
en
aktieemission med fortegningsret for bankens eksisterende aktionærer. En
række
større investorer har udtrykt deres interesse i at deltage i teg-ningen,
og
emissionen forventes fuldt garanteret under forudsætning af
sædvanlige
betingelser. Brutto-provenuet planlægges at udgøre knap 1,2 mia.
kr.  Banken
forventer at meddele yderligere om dette i løbet af 2. uge af
november. 

Handelsbanken Capital Markets er engageret som finansiel rådgiver
for Jyske
Bank på aktieemissionen. Handelsbanken Capital Markets og J.P.
Morgan forestår
udbuddet som ”Joint Global Coordinators” og ”Joint
Bookrunners”. 

Jyske Banks ordførende direktør Anders Dam udtaler i den
forbindelse: 

”Der er primært to forhold, der danner baggrund for ønsket om
en
kapitalforhøjelse. For det første ser vi gode muligheder for at
vinde
markedsandele ved øget udlån til kunder med god kreditkvalitet i de
kom-mende
år. Ved at have en endnu stærkere kapitalposition kan vi bedst
muligt udnytte
dette vækstpotentiale. For det andet vil en velgennemført
aktietegning medføre,
at banken afstår fra tilførsel af statslig kapital fra
Bankpakke II”, siger
Anders Dam. 

Ved at afstå fra Bankpakke II vil banken
opnå en årlig rentebesparelse i
størrelsesordenen 175-200 mio. kr.


Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til ordførende direktør
Anders
Dam på tlf. 89 89 20 01. 


Venlig hilsen


Sven Buhrkall		Anders
Dam
Bestyrelsesformand	         Ordførende direktør
 


fm18_kapital.pdf