Published: 2019-01-03 07:48:00 CET
Vilniaus Baldai
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie vadovų sandorius

AB „VILNIAUS BALDAI“ gavo pranešimą (pridedamas) apie emitento vadovo arba su juo glaudžiai susijusio asmens sandorius dėl emitento vertybinių popierių.


Kontaktinis asmuo:
Finansų vadovas
Edgaras Kabečius
Tel.: +370 (5) 252 57 00

Priedas


Pranesimas apie sandori.pdf