English Finnish
Julkaistu: 2005-07-07 19:18:15 CEST
Elisa
Pörssitiedote
ELISA TEKEE JULKISEN OSAKEVAIHTOTARJOUKSEN SAUNALAHDEN OSAKKEISTA
ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.7.2005 KLO 20.15

ELISA TEKEE JULKISEN
OSAKEVAIHTOTARJOUKSEN SAUNALAHDEN OSAKKEISTA

Elisa tekee julkisen
osakevaihtotarjouksen kaikista Saunalahti Group Oyj:n
liikkeeseen laskemista
osakkeista. Yhdistämällä Saunalahden ja Elisan
liiketoiminnat saadaan luotua
suurempi ja kilpailukykyisempi suomalainen toimija
kaikilla
asiakassegmenteillä. Yhdistämisessä nähdään merkittäviä
omistaja-arvon
lisäämismahdollisuuksia teollisen synergian ja kasvun
lisämahdollisuuksien
kautta.

Elisan osakevaihtotarjouksessa tarjoama
vastike on 1 Elisan osake kutakin
Saunalahden 5,6 osaketta kohden. Vastike on
laskennallisesti noin 27 prosenttia
korkeampi kuin Saunalahden osakkeen
kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi
viimeisen 12 kuukauden
ajanjaksolta. Elisa tekee lisäksi Saunalahden
optionhaltijoille
ostotarjouksen, jossa tarjotaan 1,53 euroa käteistä kutakin
vuoden 2002
optio-ohjelman optio-oikeutta kohden ja 1,82 euroa käteistä kutakin
vuoden
2003 optio-ohjelman optio-oikeutta kohden. Elisan tarjoaman
vastikkeen
laskennallinen kokonaismäärä on noin 320 miljoonaa
euroa.

Saunalahden merkittävät omistajat, Novator Finland Oy, Burdaras hf.,
Keaton
Industries Corp ja Ajanta Oy, joiden omistus Saunalahti Group Oyj:stä
on noin 50
%, ovat sitoutuneet osallistumaan Elisan
osakevaihtotarjoukseen.

Elisan osakevaihtotarjous alkaa arviolta elokuun
loppupuolella.
Osakevaihtotarjouksen toteuttaminen edellyttää mm.
viranomaisten hyväksyntää, ja
että Elisan kokonaisomistus nousee yli 2/3:n
Saunalahden osakkeista ja äänistä.
Osakevaihtotarjousta koskeva yhdistetty
listalleottoesite ja tarjousasiakirja
sekä tarjouksen ehdot julkistetaan ennen
tarjousajan alkamista. Lisäksi
osakevaihtotarjouksen aloittaminen ja edelleen
sen toteuttaminen edellyttää, että
Saunalahden liiketoiminnassa tai
taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut
yhtiöstä johtuvaa, Elisan kannalta
olennaista haitallista muutosta.

Elisan arvion mukaan Elisan ja Saunalahden
yhdistymisen seurauksena saavutettavat
synergiahyödyt ovat vähintään 70
miljoonaa euroa vuodessa ja ne realisoituvat
täysimääräisinä vuoden 2007
alusta lähtien. Osakevaihtotarjouksen vaikutus
osakekohtaiseen tulokseen ennen
uusien aineettomien oikeuksien poistoja on
negatiivinen vuonna 2006 ja
positiivinen vuodesta 2007 alkaen.

Osakevaihtotarjouksen toteutuessa Elisan
hallitus tulee kutsumaan ylimääräisen
yhtiökokouksen koolle päättämään
kahdesta uudesta hallituksen jäsenestä.

"Kauppa toteuttaa Elisan strategiaa.
Voimme tarjota Elisan ja Saunalahden
asiakkaille  monipuolisemmat ja entistä
innovatiivisemmat palvelut. Saunalahden
osaaminen ja ketteryys vahvistavat
edelleen Elisan asiakaskeskeisyyttä. Lisäksi
kauppa vahvistaa merkittävästi
markkina-asemaamme", toteaa toimitusjohtaja Veli-
Matti Mattila.

Asiasta
järjestetään sijoittajille ja analyytikoille puhelinneuvottelu
perjantaina
8.7. klo 10.30. Puhelinnumero on (09)8248 6729 ja pin-koodi
1889.
Tiedotustilaisuus medialle pidetään perjantaina klo 9.30 Elisan
toimitiloissa,
Keilasatama 5, Espoo.

Mandatum & Co Oy toimii
osakevaihtotarjouksessa Elisan taloudellisena
neuvonantajana.


ELISA
OYJ

Vesa Sahivirta
Johtaja, IR- ja
talousviestintä

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila, puh. 010
2622635
Talous- ja rahoitusjohtaja Tuija Soanjärvi, puh. 050
3822606

JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet