English Estonian
Avaldatud: 2022-03-04 07:00:00 CET
LHV Group
Börsiteade

AS LHV Group sõlmis kokkuleppe EveryPay AS-i omandamiseks. Tehingu otsustab LHV aktsionäride üldkoosolek

AS LHV Group (LHV Group) sõlmis lepingu EveryPay AS-i (EveryPay) omandamiseks, mille käigus omandab LHV Group 8 miljoni euro eest 100% EveryPay aktsiatest. Saadud summa eest märgivad EveryPay aktsionärid LHV Groupi poolt emiteeritavaid uusi aktsiaid. Sisuliselt on tegemist aktsiate vahetamise tehinguga.

Tehingu toimumise eelduseks on selle heakskiitmine ja vastavalt aktsiakapitali suurendamise otsustamine LHV Groupi aktsionäride korralisel üldkoosolekul 30. märtsil 2022. aastal. Tehingu ostuhind ja muud põhitingimused (ulatuses, milles need ei ole konfidentsiaalsed), samuti aktsiakapitali suurendamise tingimused avaldatakse LHV Groupi aktsionäridele koos üldkoosoleku kokkukutsumise teatega.

Tehing ei ole börsireglemendi mõistes käsitletav tehinguna seotud isikuga ning LHV Groupi nõukogu ja juhatuse liikmed ei ole tehingust isiklikult huvitatud.

EveryPay on 2012. aastal loodud ja 2015. aasta septembris oma tootega turule jõudnud maksete vastuvõtmise platvorm, mis liidestab pankasid ja e-kaubanduse ettevõtteid kaasaegsete makseviisidega nagu kaardimaksed ja avatud panganduse maksed. EveryPay teenuseid kasutavad suuremad Baltikumi pangad ja mitmed väiksemad finantsasutused ning üle 2000 e-kaubanduse ettevõtte. EveryPay töötleb aastas üle 15 miljoni makse summas üle 800 miljoni euro. EveryPay kaudu tehakse täna ligikaudu 70% Eesti ja pea 50% Baltikumi online kaarditehingutest. EveryPays töötab 30 inimest. Ettevõtte olulisemad asutajad Joel Mitt ja Lauri Teder jätkavad tööd omandatavas ettevõttes.

EveryPay peamiseks tooteks on kaardimaksete ja avatud panganduse maksevärava platvorm, mis on ühenduslüliks e-kaubanduse kaupmeeste ja maksete vastuvõtmise teenust pakkuva panga ja/või alternatiivseid maksemeetodeid pakkuva institutsiooni vahel. Kaupmeestele pakutakse maksteenuste vastuvõtmist ja pankadele tehnoloogiliselt tugevat makseväravat, mis võimaldab pangal teenindada e-kaubanduse kaupmehi, kui pangal puudub oma vastav platvorm. EveryPay tooteportfelli kuuluvad hetkel kaardimaksed ja avatud panganduse maksed. Täiendavalt pakutakse maksetega seotud mugavustooteid nagu automaatsed maksed, massmaksed, püsimaksed ja LinkpPay makselink.

LHV Group näeb EveryPay omandamisel järgmiseid võimalusi äri kasvatamisel:

  • Laienemine kiiresti kasvavasse e-kaubanduse ärisse maailmas. EveryPay omandamisel siseneb AS LHV Group aktiivsemalt kiiresti kasvavasse e-kaubanduse segmenti nii Euroopas kui ka maailmas laiemalt. EveryPay kaudu saab LHV pakkuda e-kaubanduse alast lisaväärtust peamistele sihtrühmadele: kohalikule jaepanganduse segmendile, finantsvahendajate segmendile ja Ühendkuningriigi e-kaubanduse ettevõtete segmendile.
  • Tehnoloogia omandamine. EveryPay platvorm e-kaubanduse maksete kogumiseks on välja töötatud kvaliteetselt ja oskuslikult ning vastab kaasaegsetele turvanõuetele. Sellises mahus alternatiivse platvormi väljaarendamine ja opereerimine nõuaks olulisi finants- ja arendusressursse.
  • Arendustalendi omandamine. EveryPay võtmetöötajad on pikaajalise kogemusega ning suunatud eelkõige toote ja tehnoloogia arendamisele. EveryPay on loonud pikaajalised suhted väliste arenduspartneritega, võimaldades neil IT-arendust paindlikult juhtida ja vastavalt vajadusele skaleerida.

"Soovime senisest enam kasvatada makseteenustega seotud äritegevust. Sellest on saanud LHV strateegia oluline osa. Oma peamiste sihtrühmadena näeme üle LHV Groupi ettevõtete kohalikku jaepanganduse segmenti, rahvusvahelisi finantsvahendajaid ja Ühendkuningriigi e-kaubanduse ettevõtete segmenti. Kohaliku Eesti jaepanganduse segmendi osas kasvab kiiresti e-kaubanduse maksete kogumisega seotud äri nagu online kaardimaksed ja avatud panganduse maksed. LHV ja EveryPay ühine pakkumine e-kaubandusega tegelevatele kaupmeestele on üks Eesti parimaid. Rahvusvahelise finantsvahendajate segmendi osas näeme võimalust kasvatada müügimahtusid, tulusid ja kasumit pakkudes teenust olemasolevatele klientidele. Ühendkuningriigi e-kaubanduse ettevõtete segmendi osas on tegemist vajaliku tootega LHV UK Limited'i uute toodete ja kliendipakkumiste väljatöötamiseks nii online kaardimaksete, avatud panganduse maksete kui ka „osta kohe, maksa hiljem“ toote jaoks, millega tagada terviklik pakkumine e-kaubandusega tegelevatele ettevõtetele Ühendkuningriigis," kommenteeris LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu.

2021. aastal teenis EveryPay 1,2 miljonit eurot tulu, mis on kaks korda rohkem kui aasta varem. Enamus tuludest teeniti Eestis, väiksem osa Lätis ja Leedus. 2022. aastal on planeeritud tulude kasvuks 75% võrreldes eelmise aastaga ja ettevõtte jooksvasse kasumisse jõudmine. EveryPay omandamise järgselt tekiks LHV ettevõtete teenustes positiivne koosmõju, mis finantsplaani järgi kasvatab EveryPay vahendatava maksete mahu 800 miljonilt eurolt 2021. aastal viie aastaga kuuekordseks ning teenustasutulusid samal ajal 18 korda. Alates 2023. aastast on ettevõte võimeline teenima igal aastal kasumit, mis prognoosi järgi ulatub 2026. aastal 7,5 miljoni euroni. 

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. LHV-s töötab üle 670 inimese. LHV pangateenuseid kasutab jaanuari seisuga 327 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 135 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 145 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 180 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.


 

Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
Email: priit.rum@lhv.ee