Paskelbta: 2020-04-30 14:00:00 CEST
Utenos Trikotazas
Tarpinė informacija

Pirmojo ketvirčio „Utenos trikotažo“ grupės pajamos – 7,5 mln. eurų

Pandemijai smarkiai veikiant tekstilės sektorių, per tris šių metų mėnesius SBA priklausanti „Utenos trikotažo“ grupė pardavė produkcijos už 7,5 mln. Eur – 3,5 % mažiau nei prieš metus. Atskirai pati bendrovė „Utenos trikotažas“ šiemet produkcijos realizavo 0,9 % mažiau, iš viso už 6,7 mln. eurų.

„Santykinai nežymų ketvirčio pardavimų mažėjimą fiksavome todėl, kad pirmieji du metų mėnesiai buvo pakankamai geri, tačiau artimiausiais ketvirčiais koronaviruso įtaka bus reikšmingesnė. Operatyviai reaguodami į pandemiją, dar kovą perorientavome dalį gamybos ir pradėjome siūti daugkartines veido kaukes, toliau didinome koncentraciją į efektyvumą, stiprinome el. prekybos kanalus“, – sako Petras Jašinskas, „Utenos trikotažo“ generalinis direktorius.

Užsakomoji gamyba mažėjo, nuosavi prekių ženklai augo

„Utenos trikotažo“ užsakomųjų trikotažo gaminių pardavimai pirmą ketvirtį sumažėjo 8,3 % ir sudarė 5,4 mln. Eur. Mažėjo ir „Utenos trikotažo“ dukterinės įmonės „Šatrija“ pardavimo pajamos – funkcinių-techninių drabužių gamintoja uždirbo 14,7 proc. mažiau nei pernai. Per pirmą ketvirtį grupė eksporto 77,8 proc. produkcijos.

Nuosavų „Utenos trikotažo“ vystomų prekių ženklų – UTENOS ir ABOUT – gaminių per pirmus tris 2020 m. mėnesius parduota už 1,3 mln. Eur, t.y.  39 % daugiau nei tuo pat metu 2019 metais.

Per pirmus tris 2020 m. mėnesius „Utenos trikotažo“ grupė patyrė 0,2 mln. Eur nuostolių prieš mokesčius, kai tuo pačiu metu pernai uždirbo 58 tūkst. Eur pelno. Pati bendrovė „Utenos trikotažas“ per tą patį laikotarpį uždirbo 76 tūkst. Eur pelno prieš mokesčius – pernai bendrovės ikimokestinis pelnas siekė 22 tūkst. eurų.

Grupės EBITDA šiemet siekė 320 tūkst. Eur arba 6,3 % daugiau nei tuo pačiu metu pernai. Atskirai „Utenos trikotažo“ bendrovės EBITDA rodiklis – 240 tūkst. Eur arba 14,6 % daugiau nei pirmąjį 2019 m. ketvirtį.

Dėl COVID-19 poveikio „Utenos trikotažo“ veiklai

Vyriausybei paskelbus karantiną, buvo uždarytos visos „Utenos trikotažo“ parduotuvės Lietuvoje. Dėl sustabdytos parduotuvių veiklos negauta apie 0,1 mln. Eur pajamų. Lietuvoje sušvelninus karantino sąlygas, nuo balandžio 24 d. parduotuvės veiklą atnaujinta, tačiau tikėtina, kad dėl besitęsiančio karantino ir susiklosčiusios ekonominės situacijos šių metų pardavimai nesieks 2019 m. lygio.

Koronavirusas reikšmingai paveikė tekstilės rinką pasaulyje. „Utenos trikotažas“ susiduria su dalies klientų vėlavimu atsiskaityti arba nemokumu. Užsakomųjų trikotažo gaminių pardavimai 2020 m. kovo mėn., lyginant su tuo pačiu metu pernai, krito 24 %, taip pat mažėja bendrovės turimi ateities užsakymai. Tai turės neigiamą poveikį užsakomųjų gaminių pardavimams šių metų antrąjį ir trečiąjį ketvirčiais.

Šiuo metu pagal darbuotojų skaičių didžiausiame – siuvimo – padalinyje darbai vyksta pilnu pajėgumu. Kiti cechai dirba mažesne apimtimi nei iki pandemijos pradžios. 

„Utenos trikotažas“ numato išsaugoti apie 90 proc. darbo vietų. Dešimtadaliui darbuotojų, kurie jau kurį laiką yra pilnose prastovose, pasiūlyta nutraukti darbo sutartis gaunant visas priklausančias išmokas arba pakeisti veiklos pobūdį.

Susiklosčius nepalankioms ekonominėms aplinkybėms, vadovybė sutelkė dėmesį į efektyvumą, peržiūrimi įmonės kaštai ir veiklos procesai, ypatingas dėmesys skiriamas kasdieniniam pinigų srautų ir apyvartinio kapitalo valdymui. Tikimasi, kad priemonės bus pakankamos išsaugoti maksimalų šiomis aplinkybėmis darbuotojų skaičių ir užtikrinti ilgalaikį veiklos tvarumą.

Kadangi COVID-19 poveikis šalies ir pagrindinių eksporto rinkų ekonomikai bei galutinė karantino trukmė Lietuvoje ir kitose rinkose yra nežinomi, vadovybė negali pilnai įvertinti poveikio grupės veiklai bei 2020 m. rezultatams.

Daugiau informacijos:

Živilė Jonaitytė, AB „Utenos trikotažas“ finansų direktorė

M.: 8 686 51938

E.: zivile.jonaityte@ut.lt

Priedai


Atsakingu_asmenu_patvirtinimas20200331.pdf
2020 IQ tarpine informacija_LT.pdf