Danish
Offentliggjort: 2023-04-17 16:00:00 CEST
Kapitalforeningen Accunia Invest
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler

Udlodning af acontoudbytte for første kvartal

Bestyrelsen i Kapitalforeningen Accunia Invest har godkendt udlodninger for første kvartal 2023.

De optjente udlodninger er vist i nedenstående tabel. Tallene er opgjort i DKK pr. investeringsbevis.

ISINAndelsklasse/afdelingDKK pr. bevis
DK0060804136European CLO Investment Grade DKK11 DKK
DK0060804052European CLO Opportunity KL17 DKK

Tidsplan
24.04.2023 - Udbyttet fragår, og investeringsbeviserne handles uden udbytte
26.04.2023 - Udbyttet er til disposition på investors konto

Fonde
DK0060804052 – ACAECO – Accunia Invest EUR CLO Opportunity KL
DK0060804136 – ACACIGDKK – Accunia Invest EUR CLO Invest Grade DKK

Kontaktperson
Caspar Møller, tlf. +45 3332 7070. Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på https://accunia.com. Store Regnegade 5, 1, 1110 København K, tlf. 33 32 70 70, contact@accunia.com