English Latvian
Publicēts: 2021-03-01 15:07:10 CET
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Birža pievieno papildus nosacījumu piemērotajam uzraudzības statusam AS “Valmieras stikla šķiedra"

Nasdaq Riga valde š.g. 1. martā nolēma, ka uzraudzības statuss AS “Valmieras stikla šķiedra” (VSS1R, ISIN kods: LV0000100485) tiek piemērots arī ņemot vērā to, ka AS “Valmieras stikla šķiedra” 2021. gada 26. februārī paziņoja par ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu 2021. gada 29. martā, kuras darba kārtībā iekļauts jautājums par AS “Valmieras stikla šķiedra” akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.

AS “Valmieras stikla šķiedra” uzraudzības statuss tiek piemērots atbilstoši Nasdaq Riga noteikumu "Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos” 20.1.2. punkta 7. apakšpunktam, kas nosaka, ka Birža uzraudzības statusu piemēro, ja tuvāko sešu (6) mēnešu laikā plānotas darbības, kuru rezultātā emitenta finanšu instrumenti tiktu izslēgti no regulētā tirgus.

2019. gada 18. jūnijā un 2021. gada 19. februārī piemērotais uzraudzības statuss vēl joprojām paliek spēkā.

Uzraudzības statusa piemērošana nepieciešama, lai piesaistītu tirgus dalībnieku uzmanību.

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67212431
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.