Publicēts: 2019-08-30 14:11:07 CEST
Baltic Dairy Board
Starpperiodu pārskats par 6 mēnešiem

SIA “Baltic Dairy Board” nerevidēts saīsinātais finanšu pārskats par 2019. gada 6 mēnešiem

2019. pirmā pusgada neto apgrozījums 358 657 EUR, kas ir par 58% mazāk salīdzinot  ar 2018. gada pirmo pusgadu.  Pārskata  perioda neto zaudējumi –  912 279 EUR, par 5 % lielāki kā 2018.gada pirmajā pusgadā.  Bilances vērtība uz 30.06.2019 -  8 186 051 EUR - 4% mazāka kā uz 31.12.2018.

SIA ”Baltic Dairy Board” rūpnīca tika nodota ekspluatācija 2015. gada 22.decembrī, ražošanas uzsākšana 2016. gada  15. janvārī. SIA ”Baltic Dairy Board” darbība ir saistīta ar bioloģiskā svaigpiena un to sastāvdaļu padziļinātu pārstrādi, specifiskas izejvielas (GOS pulveris) ražošanu un piegādi vadošajiem pasaules zīdaiņu/bērnu pārtikas ražotājiem. Tiek ražotas un eksportētas izejvielas bioloģiskā sviesta, piena proteīna pulvera (MPC85) un bioloģiskās laktozes ražotājiem, kā arī, izmantojot ražošanas brīvās pārstrādes jaudas tiek veikti pārstrādes pakalpojumi citiem ražotājiem, pārstrādājot gan bioloģiskos produktus, gan vājpienu, gan sūkalu koncentrātus (SWC) ražojot sūkalu proteīna (WPC80) izejvielu.
Mērķis 2020. gada sākumā ievērojami palielināt esošo GOS produktu eksportu, tajā skaitā uz Āzijas valstīm, un uzsākt bioloģiskā GOS sīrupa  ražošanu un piegādi vadošajiem pasaules zīdaiņu/bērnu pārtikas ražotājiem

Pārskata gada kopējais neto apgrozījums bija 358 657 EUR, tas ir par 58%  mazāks nekā 2018. pirmā pusgada kopējais neto apgrozījums.

Bilances vērtība uz 30.06.2019. ir 8 186 051 EUR, tas ir par 5%  mazāk nekā uz 31.12.2018.

Pārskata gada 6 mēnešu neto zaudējumi 912 279  EUR, kas ir par 5% lielāki nekā 2018.gada 6 mēnešos.

 

         Papildu informācija:
         Kaspars Kazāks
         valdes loceklis
         Tālrunis +371 26010072
         E-pasts: kaspars@bdb.lv


BDB_nerevidets_saisinats_fin._parskats_LVL.PDF