Publicēts: 2020-09-25 15:40:43 CEST
Valmieras stikla škiedra
Iekšējā informācija

Par AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2019. gada revidētajiem konsolidētajiem un atsevišķajiem finanšu pārskatiem

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA (reģistrācijas Nr.: 40003031676, juridiskā adrese: Cempu ielā 13, Valmierā, LV-4201) (turpmāk tekstā – Sabiedrība) informē, ka auditētos 2019. gada atsevišķos un konsolidētos finanšu pārskatus (turpmāk tekstā – finanšu pārskati) plānots publicēt līdz 2020. gada 23. oktobrim, nevis līdz 2020. gada 30. septembrim kā paziņots iepriekš.

Informējam, ka Sabiedrības 2019. gada finanšu pārskata publicēšanas datums mainīts saistībā ar uzsākto Sabiedrības ASV meitas uzņēmuma likvidācijas procesu. 2020. gada 10. septembrī ASV meitas sabiedrības likvidācijas plāns tika iesniegts apstiprināšanai ASV maksātnespējas tiesā. Šajos apstākļos Sabiedrības revidentiem ir jāveic papildu revīzijas procedūras, lai novērtētu pieņēmumus, uz kuriem balstīts ASV meitas sabiedrības debitoru parādu novērtējums Sabiedrības 2019. gada 31. decembra bilancē.

Kā ziņots iepriekš, Sabiedrības 2020. gada pirmo sešu mēnešu apgrozījums pret to pašu periodu pērn uzrādīja samazinājumu par 6%, galvenokārt 2. ceturksnī koronavīrusa radītās negatīvās ietekmes dēļ. Tikmēr Sabiedrība uzsver, ka šobrīd vērojama situācijas stabilizēšanās galvenajos noieta tirgos. 2020. gada 6 mēnešu finanšu pārskats pieejams ŠEIT.

Sabiedrība informē, ka neauditētie 2020. gada 9 mēnešu saīsinātie atsevišķie un konsolidētie finanšu pārskati tiks publicēti atbilstoši Sabiedrības publicētajam finanšu kalendāram.

Papildu informācija:
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA
Tālr.: +371 6420 2216
E-pasts: latvia@valmiera-glass.com
www.valmiera-glass.com