Paskelbta: 2015-08-10 15:08:34 CEST
Vilkyskiu Pienine
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Vilkyškių pieninė grupės pardavimai 2015 m. liepos mėnesį

2015 m. liepos mėnesį bendrovės konsoliduoti pardavimai buvo 8,4 mln. EUR arba 20% mažesni negu 2014 m. liepos mėnesį. Bendrovės pardavimai 2015 m. sausio - liepos mėn. buvo 47,6 mln. EUR arba 28% mažesni negu per tą patį laikotarpį 2014 m.

 

 

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102