Julkaistu: 2020-09-11 14:35:00 CEST
EAB Group Oyj
Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote
EAB Group Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta
EAB Group Oyj, Pörssitiedote 11.9.2020 klo 15.35

EAB Group Oyj:
Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen Ilmoitus
omistusosuuden
muutoksesta

EAB Group Oyj on 11.9.2020 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9
luvun 5
pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Kari Antero
Juurakon
omistusosuus EAB Group Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on alittanut 5
prosentin
rajan.

Kari Juurakon omistus on 11.9.2020 tehtyjen osakekauppojen
johdosta 525 610
osaketta, joka vastaa 3,8 prosenttia EAB Group Oyj:n
osakkeista ja äänimäärästä.

EAB Group Oyj:llä on yhteensä 13 843 272 osaketta.
Yhtiöllä on vain yksi
osakesarja, ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

Kari
Juurakon osuus ilmoituksen mukaan:

           % osakkeist %
osakkeista Yhteen-  Kohdeyhtiön
           a      ja äänistä
  laskettu osakkeiden
           ja äänistä  rahoitus-  
%-osuus  ja äänten
                  välineiden       
kokonaismäärä
                  kautta
Osuus liputusrajan  
alle 5 %          alle 5 % 13 843 272
saavuttamisen
tai
rikkoutumisen
jälkeen
Edellisessä      15,82 %          15,82
%
liputusilmoituksessa
ilmoitettu osuus
(jos liputettu)

Tiedot omistus- ja
ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen
jälkeen:

A:
Osakkeet ja
äänet
Osakesarja / Osakkeiden        Osakkeiden
osakelaji 
 ja äänten        ja äänten
       lukumäärä        
%-osuus
ISIN-koodi  Suora (AML Välillinen  Suora (AML Välillinen
(jos   
  9:5)    (AML 9:6 ja 9:5)    (AML 9:6 ja
mahdollista)       
9:7)           9:7)
FI4000157441 525 610   0      3,8 %   
 0
       kpl
YHTEENSÄ A

EAB GROUP OYJ

Lisätietoja:

Roman Cherkasov,
talousjohtaja
+358 40 847 5959
roman.cherkasov@eabgroup.fi

Pia Hidén, laki-,
compliance- ja riskienhallintajohtaja
+358 50 501
1176
pia.hiden@eabgroup.fi

Elite Alfred Berg tarjoaa vastuullisia
sijoittamisen ja varainhoidon palveluita
sekä yksityisasiakkaille, yrityksille
että ammattisijoittajille. Elite Alfred
Berg on EAB-konsernin markkinointinimi.
Konsernin emoyhtiön EAB Group Oyj:n
osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n
pörssilistalle. Konserniin kuuluu
sijoituspalveluita tarjoava EAB Varainhoito
Oy ja rahastoyhtiönä ja
vaihtoehtorahaston hoitajana toimiva EAB Rahastoyhtiö
Oy. Konsernin asiakaskunta
koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se
palvelee valtakunnallisesti
13 paikkakunnalla. Konsernin palveluksessa on 86
sijoitusalan ammattilaista,
minkä lisäksi sen palveluita tarjoaa yli 20
sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa
asiakkaidensa puolesta 3 miljardin euron
varallisuutta. Tutustu EAB-konsernin
palveluihin osoitteessa
www.eabgroup.fi.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset
tiedotusvälineet
www.eabgroup.fi