Published: 2020-07-16 15:03:00 CEST
Invalda INVL
Pranešimas apie esminį įvykį

„Invalda INVL“ pasirašė darbuotojų akcijų opcionų sutartis

Akcinė bendrovė „Invalda INVL“, vykdydama 2020 m. liepos 1 d. visuotiniame akcininkų susirinkime patvirtintų Akcijų suteikimo taisyklių nuostatas bei vadovaudamasi minėto akcininkų susirinkimo sprendimu dėl opcionų sutarčių sudarymo, su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“ darbuotojais sudarė opcionų sutartis dėl 232.210 paprastųjų vardinių akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų.

„Invalda INVL“ sutartis dėl akcijų opcionų skyrimo darbuotojams sudaro kasmet. 2018 m. sudarytų opcionų sutarčių pagrindu darbuotojai 2021 m. galės įsigyti iki 59.674 „Invaldos INVL“ akcijų, 2019 m. sudarytų opcionų sutarčių pagrindu darbuotojai 2022 m. galės įsigyti iki 70.397 akcijų, o šių metų birželio 1 d. ir liepos 15 d. sudarytų opcionų sutarčių pagrindu darbuotojai 2023 m. galės įsigyti iki 317.227 akcijų. Šiuo metu viso yra sudaryta opcionų sutarčių dėl 447.298 „Invaldos INVL“ akcijų įsigijimo ateityje.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Prezidentas Darius Šulnis
El. paštas darius.sulnis@invl.com