English Lithuanian
Paskelbta: 2022-03-18 08:09:18 CET
AUGA group, AB
Pranešimas apie esminį įvykį

AUGA group, AB ir jos dukterinės bendrovės pasirašė finansavimo susitarimus su KŪB „Pagalbos verslui fondas“ ir UAB Medicinos bankas

Ekologiško maisto gamintoja AUGA group, AB ir jos dukterinės bendrovės (toliau – Grupė) pasirašė finansavimo susitarimus. Jais remiantis, KŪB „Pagalbos verslui fondas" (toliau – Fondas), kurią valdo UAB Valstybės investicijų valdymo agentūra (toliau VIVA) ir UAB Medicinos bankas Grupei suteikė beveik 10 mln. Eur finansavimą.

„Gautas finansavimas trumpuoju laikotarpiu užtikrins Grupės finansinį stabilumą, o ilguoju laikotarpiu leis Grupei tęsti strategijoje numatytų technologinių projektų vystymą bei pradėti jų komercializavimą. 2022 m. tikimasi taps esminiais Grupės technologinio proveržio metais – planuojame paleisti biometano gamybą, ūkiuose įdarbinti mūsų sukurtus nulinių emisijų hibridinius traktorius, užbaigti specializuotų pašarų technologijos bandymus“, – sako Kęstutis Juščius, AUGA group, AB generalinis direktorius.

Fondas padeda stambiam ir vidutiniam verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19. Susitarime žymima, kad Fondas Grupei skyrė 7,28 mln. Eur. Finansavimas suteikiamas 4 metų laikotarpiui.

2021 m. Grupė susidūrė su iššūkiais, kuriuos sąlygojo COVID-19 pandemija – Grupei nepavyko išvengti ligos protrūkių gamybos padaliniuose dėl ko buvo patirti trumpalaikiai gamybinių pajėgumų trūkumai. Grupės planus taip pat pakoregavo sutrikusi pasaulinė logistika – dėl transporto trūkumo išaugo logistikos kaštai, išsibalansavo tiekimo grandinė, vėlavo eksporto projektų įgyvendinimas. 2021 m. nestigo iššūkių ir augalininkystės segmente dėl birželio ir liepos mėnesiais fiksuotų stichinių karščių, kurie turėjo reikšmingos įtakos Grupės rezultatams.

UAB Medicinos bankas, orientuotas į žemės ūkio ir kitas žaliąsias investicijas, taip pat pasirašė susitarimą su Grupe. UAB Medicinos bankas Grupei suteikė 2,5 mln. Eur paskolą 3 metų laikotarpiui.

Kontaktai:
Mindaugas Ambrasas, AUGA group, AB finansų direktorius
Telefonas: +370 620 67296
El. paštas: m.ambrasas@auga.lt