English Latvian
Publicēts: 2021-07-30 08:16:38 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par uzraudzības statusa piemērošanu AS "PATA Saldus"

Nasdaq Riga valde š.g. 30. jūlijā nolēma piemērot AS "PATA Saldus" (SMA1R, ISIN kods: LV0000101681) uzraudzības statusu ņemot vērā, ka AS "PATA Saldus" 2021. gada 30. jūlijā paziņoja par ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu 2021. gada 2. septembrī, kuras darba kārtībā iekļauts jautājums par AS "PATA Saldus" akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.

AS "PATA Saldus" uzraudzības statuss tiek piemērots atbilstoši Nasdaq Riga noteikumu "Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos” 20.1.2. punkta 7. apakšpunktam, kas nosaka, ka Birža uzraudzības statusu piemēro, ja tuvāko sešu (6) mēnešu laikā plānotas darbības, kuru rezultātā emitenta finanšu instrumenti tiktu izslēgti no regulētā tirgus.

Uzraudzības statusa piemērošana nepieciešama, lai piesaistītu tirgus dalībnieku uzmanību.

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67212431
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.