Paskelbta: 2021-09-09 08:14:47 CEST
Grigeo
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie su AB „Grigeo“ valdymo organo nariu susijusio asmens sandorius

AB „Grigeo“ gavo pranešimus apie su valdymo organo nariu susijusio juridinio asmens sandorius emitento vertybiniais popieriais (žr. priedus).

Gintautas Pangonis
AB „Grigeo“ prezidentas
+370 5 243 5801

PriedasPranesimai apie vadovu sandorius.pdf