English Latvian
Publicēts: 2022-06-01 14:48:57 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par BluOr Bank AS obligāciju iekļaušanu Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā

Nasdaq Riga valde š.g. 1. jūnijā pieņēma lēmumu, ar 2022. gada 2. jūniju uzsākt BluOr Bank AS obligāciju kotēšanu Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā ar šādiem raksturlielumiem:

Emitenta nosaukums BluOr Bank AS
Emitenta saīsinātais nosaukums BORA
Vērtspapīra ISIN kods LV0000802569
Vērtspapīra dzēšanas datums 01.06.2029
Nominālvērtība 1 000
Iekļaujamo obligāciju skaits 4 855
Kupona procentu likme (%) 7.00
Kupona izmaksas datumi Četras reizes gadā,
katra gada 1. septembrī, 1. decembrī, 1. martā un 1. jūnijā
Biržas tirdzniecības kods BORA070029A

BluOr Bank AS prospekts un galīgie emisijas noteikumi pieejami paziņojumos šeit un šeit     

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67 212 431
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Riga, AS, Nasdaq Tallinn AS un AB Nasdaq Vilnius