Publicēts: 2020-06-03 13:08:35 CEST
Ditton pievadķēžu rūpnīca
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

18.06.2020. kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti darba kārtības jautājumos

AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” 18.06.2020. kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti darba kārtības jautājumos.


lemumu projekti 18.06.2020_LV.pdf