Offentliggjort: 2016-07-28 10:05:00 CEST
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Selskabsmeddelelse
Selskabsmeddelelse nr. 72, 2016 – Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkredit- aktieselskab
I forbindelse med refinansieringen af Nordea Kredit
Realkreditaktieselskabs
rentetilpasningslån pr. 1. oktober 2016 gennemføres en
elektronisk auktion i
august 2016.
Nordea Kredit refinansierer
rentetilpasningslånene i særligt dækkede
realkreditobligationer (SDRO), og
auktionen gennemføres af Nordea Bank
   Danmark.

+------------------------+--------------------------------------------
   ----------
-----+
|Auktionen              
|Auktionen foregår på NASDAQ Copenhagens
|
|            
|auktionsdelmarked.
    |
|            |Ved auktionen anvendes det
hollandske auktionsprincip
og  |
|            |auktionstypen
"hidden call". Det indebærer, at alle
bud  |
|            |over
skæringskursen vil blive afregnet det fulde beløb
til |
|           
 |skæringskursen. For bud på skæringskursen kan der
blive  |
|        
    |tale om pro rata tildeling. Alle bud under
skæringskursen |
|    
        |vil ikke få nogen
   tildeling.
|
+------------------------+-----------------------------------------
   -------------
-----+
|Auktionsperiode         |Fra
den 23. august til og med den 25. august
   2016.
|
+------------------------+----------------------------------------------
   --------
-----+
|Beløb          
    |De udbudte mængder samt fordeling på dage forventes
|
|        
    |offentliggjort i uge 31,
   2016.
|
+------------------------+----------------------------------------------
   --------
-----+
|Valør         
     |3. oktober
   2016.
|
+------------------------+----------------------------------------------
   --------
-----+
|Deltagere         
   |Bud kan afgives af alle med adgang til det danske
|
|          
  |obligationsmarked på NASDAQ Copenhagen.
|
|            |Bud kan
også afgives til Nordea Markets.
Kontaktpersoner er|
|            
|Bjarne Hammeken på telefon 3333 1707 og Kim Bek
Petersen på|
|        
    |telefon 3333
   1644.
|
+------------------------+----------------------------------------------
   --------
-----+

Yderligere
spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea Group Treasury & ALM,
Peter Brag
på telefon 3333 1663 eller Finn Nicolaisen på telefon 3333 1625.

Venlig
hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

 


07282565.pdf