Publicēts: 2021-05-10 10:03:55 CEST
Storent Investments
Iekšējā informācija

AS Storent Investments paziņo par obligāciju (ISIN LV0000802304) pilnīgu atpirkšanu

Iekšēja informācija, 2021-05-10 10:03 CEST --  

AS Storent Investments (turpmāk – Storent), izmantojot obligāciju (ISIN LV0000802304) (turpmāk – Obligācijas) noteikumu 16.punktā paredzētās tiesības, kas cita starpā paredz Storent tiesības jebkurā brīdī jebkādā veidā un par jebkuru cenu iegādāties Obligācijas otrreizējā tirgū, uzsāk visu neatmaksāto Obligāciju par kopējo nominālvērtību 1 575 800 EUR atpirkšanu.

Cena, par kādu Storent ir gatavs atpirkt Obligācijas, ir Obligāciju nominālvērtība. Atpērkamajām Obligācijām tiks pieskaitīti arī procenti, kas aprēķināti līdz Obligāciju dzēšanas datumam, t.i., līdz 2021.gada 30.jūnijam.

Ikvienam obligacionāram, kuram pieder Obligācijas, ir iespēja tās pārdot Storent laika posmā no 2021.gada 10.maija līdz 2021.gada 21.jūnijam, nosūtot Storent uz e-pastu: investor.relations@storent.com pieteikumu, kurā ir ietverta šāda informācija:

  • obligacionāra nosaukums (juridiskām personām), vārds, uzvārds (fiziskām personām);
  • obligacionāra reģistrācijas numurs (juridiskām personām), personas kods vai dzimšanas datums (fiziskām personām);
  • obligacionāra kontakttālrunis; un
  • pārdošanai piedāvāto Obligāciju skaits.

Pēc pieteikuma saņemšanas Storent sazināsies ar attiecīgo obligacionāru, lai vienotos par Obligāciju atpirkšanas darījuma izpildi.

 

Baiba Onkele

AS Storent Investments Finanšu direktore

Tālrunis: + 371 29340012

E-pasts: baiba.onkele@storent.com

www.storent.com