Publicēts: 2011-06-15 12:46:05 CEST
Valsts Kase
Vērtspapīru notikumi

15. jūnija valsts vērtspapīru izsoļu rezultāti

Trešdien, 15.jūnijā, notikušajā valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru konkurējošā daudzcenu izsolē tika pārdotas parādzīmes 8,0 milj. latu apjomā.

Valsts iekšējā aizņēmuma konkurējošā daudzcenu izsolē tika piedāvāti valsts parāda vērtspapīri ar dzēšanas termiņu 2012.gada 15.jūnijā (12 mēnešu parādzīmes).

Izsoļu dalībnieku kopējais vērtspapīru pieprasījuma apjoms sasniedza 41,4  milj. latu, kas 5,1 reizes pārsniedza piedāvāto vērtspapīru apjomu. Valsts kase maksimālo likmi noteica 2,00 % līmenī, bet vidējā svērtā procentu likme tika noteikta 1,745%.

Ceturtdien, 16.jūnijā, notiks valsts iekšējā aizņēmuma fiksētas likmes vērtspapīru izsole, piedāvājot 12 mēnešu parādzīmes par kopējo summu 2,0 milj. latu pēc nominālvērtības.

         Zanda Gintere
         Valsts kases
         Biroja vadītāja
         Tālr.: 67094 214
         e-pasts: Zanda.Gintere@kase.gov.lv