Published: 2017-06-28 07:35:17 CEST
Vilniaus Baldai
Tarpinė informacija

AB "Vilniaus baldai" 2017 m. devynių mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Vilnius, Lietuva, 2017-06-28 07:35 CEST --  

AB „Vilniaus baldai“ 2017 finansinių metų devynių mėnesių pardavimai sudarė 45 980 tūkst. EUR (praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu įmonės pardavimai sudarė 42 486 tūkst. EUR).     

Grupės 2017 finansinių metų devynių mėnesių grynasis pelnas siekė 2 928 tūkst. EUR (praėjusių metų to paties laikotarpio grynasis pelnas siekė 1 750 tūkst. EUR).  

Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 4 457 tūkst. EUR, palyginus su 3 142 tūkst. EUR praėjusiais metais.    

AB „Vilniaus baldai“  2017 finansinių metų trečiojo ketvirčio kovo – gegužės mėn. pardavimai sudarė 16 537 tūkst. EUR, praėjusių metų to paties laikotarpio – 12 903 tūkst. EUR.  

Grupės 2017 finansinių metų trečiojo ketvirčio kovo – gegužės mėn. grynasis pelnas siekė 1 158 tūkst. EUR, praėjusių metų to paties laikotarpio – 661 tūkst. EUR.   

Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 1 715 tūkst. EUR, prieš metus buvo 1 119 tūkst. EUR.    

         Kontaktinis asmuo:
         Finansų vadovas
         Jonas Krutinis
         Tel +370 (5) 2525700


Sutrumpintu tarpiniu konsoliduotu finansiniu ataskaitu rinkinys uz 2017 m. devynis menesius pasibaigusius 2017 m. geguzes 31 d.pdf