Paskelbta: 2020-09-30 20:30:00 CEST
Zemaitijos Pienas
Pusmečio informacija

AB “Žemaitijos pienas“ 2020 m. pirmojo pusmečio informacija

AB „Žemaitijos pienas“ pateikia 2020 m. pirmojo pusmečio informaciją, kurią sudaro finansinių metų pirmojo pusmečio finansinių neaudituotų ataskaitų rinkinys, konsoliduotasis pusmečio pranešimas ir atsakingų asmenų patvirtinimas.

Gintaras Keliauskas

+ 370 444 22008


Priedai


ZP atsakingu asm. patvirtinmas 2020 06.pdf
ZP konsolid. pranesimas 202006 Lt.pdf
ZP Fin ataskaitu rinkin. 2020 LT.pdf