Offentliggjort: 2021-03-02 14:29:18 CET
PFA Invest
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler

Ændringer i beskatningen af dine udbytter i Investeringsforeningen PFA Invest

Der vil blive indeholdt og afregnet aconto skat på udbytteudbetalinger for nedenstående afdeling under Investeringsforeningen PFA Invest ved næste udlodning i marts måned 2021 i overensstemmelse med Skattestyrelsens midlertidige anbefaling.

Navn ISIN
 PFA Invest Kreditobligationer DK0060446896

Baggrund
I Investeringsforeningen PFA Invest har vi en obligationsfond, der har investeret i hybrid kernekapital (hybride obligationer). På baggrund af ændringer i lovgivningen er der på nuværende tidspunkt opstået usikkerhed i branchen om, hvordan hybride obligationer bør behandles skattemæssigt.

Skattestyrelsen har anbefalet, at der indeholdes en aconto skat i forbindelse med udbetaling af udbytter fra de investeringsfonde, der har investeret i hybride obligationer. Indeholdelsen af aconto skat af udbytter bør ske, indtil endelig afklaring har fundet sted. PFA følger Skattestyrelsens udmelding.

Det betyder, at der for danske investorer vil være tale om en fremrykket skattebetaling, da beskatningen førhen er sket året efter indkomståret i forbindelse med opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

For investorer, der er fuldt skattepligtige i Danmark, vil der blive indeholdt 27 % aconto skat af udbyttebetalingen, som fortsat anses for kapitalindkomst.

Vi afventer Skattestyrelsens endelige afklaring af, hvordan den skattemæssige behandling af hybrid kernekapital bør være fremover og orienterer så snart, vi ved mere.


Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til Stine Bernt Simonsen.


Med venlig hilsen

PFA Asset Management A/S

Stine Bernt Simonsen