Paskelbta: 2021-09-14 12:57:34 CEST
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2021 m. rugsėjo 13 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2021-09-14 12:57 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2021 m. rugsėjo 13 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas 44,9902 13,0964 17,3613 143243,2947
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 44,3000 0,6625 91,3841 282642,286
INVL Baltijos fondas 49,4144 231,252024 32,399683 211580,312389

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com