Offentliggjort: 2016-06-24 14:30:00 CEST
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Selskabsmeddelelse
Selskabsmeddelelse nr. 60, 2016 – EURIBOR3 - Fastsættelse af kuponrente gældende fra 1. juli 2016.
Med virkning fra 1. juli 2016 ændres kuponrenten på nedennævnte
variabelt
forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. juli 2016
- 30.
september 2016.

Obligationer uden renteloft,
EURIBOR3:

ISIN-kode
DK0002017078, udløb 2018, ny rente pr. 1. juli 2016:    
    0,0000 % p.a.

ISIN-kode
LU1110205314, udløb 2019, ny rente pr. 1. juli
2016:          0,00 % p.a.

Spørgsmål kan rettes til Ole Hansen på telefon 55
47 38 69.

Venlig hilsen
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

 


Faststtelse af kuponrente gldende fra 1. juli 2016.pdf