Avaldatud: 2021-09-03 12:00:00 CEST
Tallink Grupp
Uute aktsiate emiteerimine

Aktsiaseltsi Tallink Grupp aktsiate avaliku pakkumise tulemused Eestis ja Soomes (Soome väärtpaberite hoidmistunnistuste vormis)

18.08.2021 teatas Aktsiaselts Tallink Grupp (edaspidi Selts) Seltsi uute aktsiate avalikust pakkumisest Eestis ja Soomes (Soomes väärtpaberite hoidmistunnistuste vormis) (edaspidi Pakkumine). Vastav teade on kättesaadav siin.

Pakkumise käigus pakkus Selts kuni 66 988 204 uut aktsiat. Üle märkimise korral oli Seltsil õigus suurendada pakutavate aktsiate arvu 10% võrra ehk kuni 73 687 024 aktsiani.

Uute aktsiate märkimisperiood (edaspidi Märkimisperiood) algas 18.08.2021 ning lõppes 01.09.2021.

Kokku märkisid 12 020 investorit 205 578 645 Seltsi uut aktsiat ehk Pakkumine märgiti üle 3,1 korda. Seega otsustas Selts kasutada õigust suurendada pakutavate aktsiate arvu 10% võrra ehk kuni 73 687 024 aktsiani.

Vastavalt aktsionäride nimekirjale, mis fikseeriti 17.08.2021 eristatakse aktsionäre, kellel oli märkimise eesõigus proportsionaalselt nende asjakohasele olemasolevale osalusele (Märkimise eesõigus).

Kokku 73 687 024 Seltsi uut aktsiat jagatakse investoritele järgmiste põhimõtete alusel:
            (a)   kokku 41 076 706 aktsiat jagatakse Seltsi aktsionäridele, kellel oli uute aktsiate Märkimise eesõigus;
            (b)   13 682 510 aktsiat jaotatakse Seltsi juhtimisorganite liikmetele, Seltsi Märkimise eesõigust omanud aktsionäridele täiendavalt kuni 1 000 aktsia ulatuses ning uutele investoritele kuni 500 aktsia ulatuses;
            (c)   järele jäänud 18 927 808 aktsiat jaotatakse Märkimise eesõigust omavate Seltsi aktsionäride vahel proportsionaalselt vastavalt nende osalusele 17.08.2021 seisuga.

Uute aktsiate arveldamine ja ülekandmine investoritele Eestis toimub eelduslikult 08.09.2021, kusjuures arveldatavatel uutel aktsiatel on ajutine ISIN kood EE3811004466. Uute aktsiatega kauplemine algab Nasdaq Tallinna börsil eelduslikult 17.09.2021 või sellele lähedasel kuupäeval. Uute aktsiate arveldamine ja ülekandmine investoritele Soomes väärtpaberite hoidmise tunnistuste vormis toimub ning kauplemine Soome väärtpaberite hoidmise tunnistuste vormis uute aktsiatega Nasdaq Helsingi börsil algab eelduslikult 21.09.2021.


Joonas Joost
Finantsdirektor

Aktsiaselts Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-post joonas.joost@tallink.ee