Paskelbta: 2020-04-22 15:12:54 CEST
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

Anuliuojami pavedimai INVL Baltic Real Estate pavedimų knygoje dėl išmokamų dividendų dydžio

Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą anuliuoti pavedimus SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ (INR1L, ISIN kodas LT0000127151) pavedimų knygoje 2020-04-23 dėl išmokamų dividendų vienai paprastajai vardinei akcijai dydžio.

2020-04-23 diena yra pirmoji diena, pradedant kuria automatinio įvykdymo sandoriais įsigyjamos akcijos nesuteikia teisės gauti dividendus.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+370 5 253 1459
www.nasdaqbaltic.com

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.