Publicēts: 2020-11-02 08:49:37 CET
Sakret Holdings
Alternatīvā tirgus paziņojums

Paziņojums par Lietuvas valsts piešķirtajiem finanšu atbalsta instrumentiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai UAB "Sakret LT"

Sabiedrība ar šo informē par tās Lietuvas meitas sabiedrības UAB “Sakret LT” īstenotajiem pasākumiem un izmantotajiem valsts atbalsta instrumentiem Covid-19 izraistītās krīzes negatīvo seku ietekmes mazināšanai.

 Balstoties uz Lietuvas valdības 2020.gada 14. marta rīkojumu Nr. 207 un 2020.gada 16.marta rīkojumu Nr. 222, UAB “Sakret LT” ir iekļauts to uzņēmumu sarakstā, kura darbību ierobežo Lietuvā noteiktie karantīnas pasākumi. Šādi uzņēmumi kvalificējas valsts noteiktajam atbalstam nodokļu nomaksas jomā, proti – līdz 2020.gada 31.decembrim nodokļu nomaksa tiek veikta to iespēju robežās, tiek noteikts atbrīvojums no nokavējuma naudas samaksas, kā arī netiek uzsākts nodokļu atgūšanas process.  

Augstāk minēto valsts atbalsta instrumenta ietvaros UAB “Sakret LT” ir daļēji atlicis nodokļu nomaksu.

Lietuvas Republikas Seims 2020.gada 7. Aprīli ir atbalstījis izmaiņas Darba likumā, paredzot uzņēmumiem iespēju saņemt valsts kompensāciju darba algu izmaksai Covid-19 ietekmes negatīvo seku samazināšanai. UAB “Sakret LT” ir pieteicies šādas kompensācijas izmaksai, kas turpmāk tiek izmaksāta sešu mēnešu periodā (UAB “Sakret LT” periodā no 2020.gada 1.jūlija). 

Vienlaicīgi nepieciešams uzsvērt, ka Covid-19 krīzes līdzšinējās ietekme, kopējais atlikto nodokļu maksājumu un saņemtās darba algu izmaksu kompensācijas īpatsvars attiecībā pret Sakret grupas uzņēmumu kopējām izmaksām nav vērtējami kā būtiski.

 

         Andris Vanags

         AS SAKRET HOLDINGS
         Padomes priekšsēdētajs
         +371 67803650