English Lithuanian
Paskelbta: 2022-05-24 15:20:00 CEST
Ignitis grupė
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Neeilinio visuotinio AB „Ignitis grupė“ akcininkų susirinkimo sprendimai

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Laisvės pr. 10, Vilnius, 2022 m. gegužės 24 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai: 

1. Dėl naujos AB „Ignitis grupė“ įstatų redakcijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo. 
1.1. Patvirtinti naują AB „Ignitis grupė“ įstatų redakciją (pridedama).
1.2. Įgalioti AB „Ignitis grupė“ vadovą ar kitą jo įgaliotą asmenį pasirašyti įstatus bei atlikti visus veiksmus, reikalingus šiam sprendimui įgyvendinti. 

2. Dėl AB „Ignitis grupė“ įstatinio kapitalo mažinimo. 
2.1. Sumažinti AB „Ignitis grupė“ įstatinį kapitalą nuo 1 658 756 293,81 Eur iki 1 616 445 476,80 Eur, anuliuojant 1 894 797 vnt. paprastųjų vardinių AB „Ignitis grupė“ akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 22,33 Eur ir kurias įsigijusi pati AB „Ignitis grupė“. Bendra anuliuojamų paprastųjų vardinių akcijų nominali vertė 42 310 817,01 Eur.
2.2. AB „Ignitis grupė“ įstatinio kapitalo sumažinimo tikslas – AB „Ignitis grupė“ savų paprastųjų vardinių akcijų anuliavimas.
2.3. Anuliavus 1 894 797 vnt. savų paprastųjų vardinių AB „Ignitis grupė“ akcijų, AB „Ignitis grupė“ įstatinį kapitalą sudarys 1 616 445 476,80 Eur, padalintų į 72 388 960 paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos akcijos nominali vertė yra 22,33 Eur.
2.4. Patvirtinti naują AB „Ignitis grupė“ įstatų redakciją (pridedama).
2.5. Įgalioti AB „Ignitis grupė“ vadovą pasirašyti AB „Ignitis grupė“ įstatus bei pačiam ar per įgaliotus asmenis atlikti visus veiksmus, reikalingus šiam sprendimui įgyvendinti. 
 
Informacija apie priimtus sprendimus taip pat pateikiama Grupės tinklalapyje  https://www.ignitisgrupe.lt/lt/vas ir Grupės buveinės patalpose, esančiose adresu Laisvės pr. 10, Vilnius, darbo valandomis (7.30 – 11.30 val. ir 12.15 – 16.30 val., penktadieniais 7.30 – 11.30 val. ir 12.15 – 15.15 val.) nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

Daugiau informacijos:

Artūras Ketlerius
„Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas
arturas.ketlerius@ignitis.lt
+370 620 76076

Priedai1.LT Ignitis grupe istatai.pdf
2.LT Ignitis grupe istatai.pdf