Paskelbta: 2020-07-31 10:00:00 CEST
Siauliu Bankas
Pranešimas apie esminį įvykį

Susan Gail Buyske pradeda eiti AB Šiaulių banko stebėtojų tarybos narės pareigas

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, adresas Tilžės g. 149, 76348 Šiauliai, Lietuva.

AB Šiaulių bankas 2020 m. liepos 31 d. gavo Europos Centrinio banko (ECB) pranešimą, kad ECB  valdančioji taryba nusprendė neprieštarauti Susan Gail Buyske paskyrimui AB Šiaulių banko  stebėtojų tarybos nare.

Susan Gail Buyske yra išrinkta į Šiaulių banko stebėtojų tarybą 2020 m. birželio 10 d. vykusiame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Susirinkimo sprendime nustatyta, kad stebėtojų tarybos narės pareigas ji pradės eiti tik gavus priežiūros institucijos leidimą.

Susan Gail Buyske laikoma einančia AB Šiaulių banko stebėtojų tarybos narės pareigas nuo 2020 m. liepos 31 d.

Papildoma informacija:
Personalo departamento direktorė
Jurgita Simanavičiūtė, +370 5 203 2263, jurgita.simanaviciute@sb.lt