English Lithuanian
Paskelbta: 2022-11-23 08:00:00 CET
Urbo bankas
Tarpinė informacija

Pranešimas dėl banko finansinės ataskaitos už 2022 metų devynių mėnesių laikotarpį


Paskolų portfelį auginantis Medicinos bankas šiemet per tris ketvirčius uždirbo 3,4 mln. eurų grynojo pelno.

Banko administracijos vadovas Marius Arlauskas pažymi, jog nors makroekonominė situacija nėra paprasta, banko rezultatai šiemet išlieka stabilūs.

„Energetinės krizės keliama įtampa paliečia vis daugiau veiklų, tačiau mūsų rezultatai išlieka stabilūs. Šiemet per devynis mėnesius uždirbto grynojo pelno lygis iš esmės atitinka pernai metais pasiektą rezultatą, o kai kurie rodikliai pasiekė ypač spartų augimo tempą. Tarp tokių paminėčiau paskolas, kurių apimtis šiemet ataskaitiniu laikotarpiu apčiuopiamai padidėjo“, – sako M. Arlauskas.

Banko suteiktų paskolų portfelis per devynis šių metų mėnesius išaugo 17 proc. iki 247 mln. eurų. Tuo tarpu grynosios palūkanų pajamos padidėjo 4,6 proc. (0,3 mln. eurų) iki 8 mln. eurų, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2021 metais.

Šiemet sausį-rugsėjį, palyginti su trimis ketvirčiais pernai, Medicinos banko grynosios paslaugų mokesčių ir komisinių pajamos sumažėjo 1 proc. (0,04 mln. eurų) iki 3,6 mln. eurų, o grynasis rezultatas iš operacijų užsienio valiuta padidėjo 12 proc. (0,4 mln. eurų) iki 3,8 mln. eurų.

Medicinos banko turtas rugsėjo 30 dieną siekė 412 mln. eurų ir buvo 3,5 proc. didesnis nei 2021-ųjų rugsėjo pabaigoje (398 mln. eurų).

Banko įsipareigojimai klientams šiemet trečio ketvirčio pabaigoje sudarė 336,9 mln. eurų ir buvo 2,6 proc. didesni negu tokiu pat metu pernai (328,4 mln. eurų). Medicinos banko akcininkų nuosavybė padidėjo 10,7 proc. iki 46 mln. eurų (pernai rugsėjo pabaigoje sudarė 42 mln. eurų).

38-ių teritorinių padalinių tinklą turinčiame Medicinos banke rugsėjo pabaigoje iš viso dirbo 296 darbuotojai.

Daugiau informacijos: Aleksejus Tonkich, Valdybos narys, Finansų tarnybos direktorius, administracijos vadovo pavaduotojas, tel. + 370 698 34055, el. paštas aleksejus.tonkich@medbank.lt


PriedasNeaudituotos finansines ataskaitos LT 2022-09-30.pdf