English Lithuanian
Paskelbta: 2018-04-20 15:10:04 CEST
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

Vyriausybės vertybinių popierių pirminio platinimo aukcionas (Žaliosios obligacijos)

2018 m. balandžio 30 d. įvyks Vyriausybės vertybinių popierių aukcionas. Aukciono dalyviai gali teikti konkurencinius ir nekonkurencinius pavedimus. Konkurenciniai pavedimai teikiami rinkos VSE New Issue Yield, o nekonkurenciniai - rinkos VSE New Issue Yield Non pavedimų knygose. Išleidžiamos emisijos parametrai:

 

Vertybinių popierių rūšis Žaliosios Obligacijos
ISIN kodas LT0000610305
Emisijos dydis nustatoma aukciono metu
Valiuta, kuria nominuota emisija EUR
Nominalioji vieno VP vertė 100 eurų
Vertybinių popierių galiojimo trukmė, d. 3 653
Apmokėjimo data 2018-05-03
Išpirkimo data 2028-05-03
Maksimali vieno aukciono dalyvio nekonkurencinių pavedimų apimtis, Eur 500 000
Pelningumo riba, % neskelbiama
Atkarpos dydis (metinė palūkanų norma) nustatoma aukciono metu
Atkarpos išmokų skaičius per metus 1
Atkarpos išmokų mokėjimų datos 2019-05-03;
2020-05-03;
2021-05-03;
2022-05-03;
2023-05-03;
2024-05-03;
2025-05-03;
2026-05-03;
2027-05-03;
2028-05-03.
Pavedimų knyga konkurenciniams pavedimams LTGGCB00028A
Pavedimų knyga nekonkurenciniams pavedimams LTGGNB00028A

 

Atkreipiame dėmesį, kad 2018 m. balandžio 30 d. bus išleidžiama žaliųjų obligacijų emisija LT0000610305, kurios lėšos bus skirtos daugiabučiams modernizuoti ir energetiniam efektyvumui didinti.
Vertybiniai popieriai išperkami sumokant jų turėtojams visą nominaliąją vertę. Apmokėti vertybiniai popieriai įtraukiami į reguliuojamą rinką – AB Nasdaq Vilnius Skolos vertybinių popierių sąrašą.

 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
www.nasdaqbaltic.com

 


Green financing_20180430_LT.pdf