Avaldatud: 2021-02-04 16:06:02 CET
LHV Group
Börsiteade

AS LHV Group asutas tütarettevõtte LHV UK Limited

Täna, 4. veebruaril 2021 registreeriti Ühendkuningriigi ettevõtete registris (Companies House) AS-i LHV Group tütarettevõte (private limited company) LHV UK Limited.

Pärast asutamist alustab ettevõte Ühendkuningriigis panga tegevusloa taotlemist. Olenevalt vajaliku regulatiivse heakskiidu saamisest on plaanis ettevõttest kujundada eraldiseisev pank asukohaga Ühendkuningriigis, eesmärgiga LHV Groupi seniste äritegevuste selgem eraldamine Eestis ja Ühendkuningriigis. Seni on AS LHV Pank tegutsenud Ühendkuningriigis filiaali kaudu. 

LHV UK Limited’i aktsiakapitaliks on 2 500 000 naela, mis on jagatud 2 500 000 aktsiaks nimiväärtusega 1 nael. Kõik aktsiad kuuluvad AS-ile LHV Group. Uus ettevõte on AS-i LHV Group tütarettevõte ja kuulub LHV konsolideerimisgruppi.

Käesoleval aastal tegeleb LHV UK Limited panga tegevusloa dokumentatsiooni ettevalmistamisega ja esitamisega järelevalvele. Ettevõtte asutamisest kuni tegevusloa saamiseni kannab LHV UK Limited kulusid ja teenib kahjumit. Tütarettevõttega seotud finantsprognoosi avaldab AS LHV Group pärast tegevusloa saamist.

LHV UK Limited’il on üks juhtimisorgan (board of directors). Esialgselt kuuluvad ettevõtte juhtimisorganisse Madis Toomsalu (esimees), Erki Kilu ja Andres Kitter. Ettevõtte tegevjuht on Erki Kilu.

  • Madis Toomsalu on AS-i LHV Group juhatuse liige ning AS-i LHV Pank, AS-i LHV Varahaldus ja AS-i LHV Kindlustus nõukogu esimees ja kuulub AS-i LHV Finance nõukogusse. Lisaks on ta MTÜ FinanceEstonia juhatuse liige. Ta on töötanud LHV-s 2007. aastast, tegutsenud alates 2012. aastast LHV Panga krediidijuhina ja 2016. aastast LHV Groupi juhatajana. Madis Toomsalule ja temaga seotud isikutele kuulub 53 819 LHV Groupi aktsiat. Madis Toomsalul on võimalik 2018., 2019. ja 2020. aastal väljastatud optsioonide eest kokku saada 90 920 AS-i LHV Group aktsiat.
  • Erki Kilu on LHV UK Limited-i tegevjuht. Lisaks kuulub ta AS-i LHV Varahaldus ja AS-i LHV Kindlustus nõukogusse. LHV-s töötab Erki Kilu alates 2008. aastast. Erki Kilule kuulub 100 036  AS-i LHV Group aktsiat. Erki Kilul on võimalik omandada 2018., 2019. ja 2020. aastal väljastatud optsioonide eest kokku 87 214 AS-i LHV Group aktsiat.
  • Andres Kitter on alates 2013. aastast LHV Panga juhatuse liige. Andres Kitter ei kuulu ühegi teise äriühingu juhtorganisse. Andres Kitterile kuulub 30 337 AS-i LHV Group aktsiat ja tal on võimalik omandada 2018., 2019. ja 2020. aastal väljastatud optsioonide eest kokku 49 692 AS-i LHV Group aktsiat.

LHV teavitas kavatsusest luua pank Ühendkuningriigis 23. oktoobri 2020 börsiteatega. Pangana tegutsemise eelduseks on regulatiivse heakskiidu saamine.


 

Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee