Paskelbta: 2021-07-05 15:15:40 CEST
AB Novaturas
Pranešimai apie vadovų sandorius

Gautas pranešimas apie vadovaujamas pareigas einančių ir su jais susijusių asmenų sandorius

AB „Novaturas“ gavo pranešimą apie vadovaujamas pareigas einančių ir su jais susijusių asmenų sandorius (pridedama).

Tomas Staškūnas
AB „Novaturas“ Finansų direktorius
tomas.staskunas@novaturas.lt tel. +370 687 10426

PriedasNotification of transactions.pdf