Avaldatud: 2014-01-09 15:30:00 CET
Tallinna Kaubamaja Grupp
Börsiteade

2013. aasta IV kvartali ja 12 kuu müügitulemused

 

Segmendid (EURm) Q4/13 Q4/12 yoy 12m/13 12m/12 yoy
Supermarketid 91,8 86,9 5,7% 342,9 330,0 3,9%
Kaubamaja 26,9 26,0 3,6% 89,5 86,3 3,8%
Autokaubandus 14,1 9,8 44,4% 48,0 34,2 40,3%
Jalatsikaubandus 4,0 4,1 -1,1% 14,7 14,4 1,6%
Kinnisvara 0,9 0,7 29,3% 3,3 2,9 14,3%
Müügitulud kokku 137,8 127,4 8,2% 498,4 467,8 6,5%

Tallinna Kaubamaja kontserni 2013. aasta konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 498,4 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2012. aasta tulemusega, mil müügitulu oli 467,8 miljonit eurot, 6,5%. Neljandas kvartalis oli kontserni müügitulu 137,8 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 8,2%. Müügitulu kasv oli stabiilne ja vastas kontserni ootustele.

Supermarketite ärisegmendi 2013. aasta esialgne konsolideeritud müügitulu oli 342,9 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga 3,9%. IV kvartali konsolideeritud müügitulu oli 91,8 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 5,7%. Võrreldavate kaupluste kaupade müügitulu kahanes 2013. aastal 3,1% ja IV kvartalis 3,4%.

Kaubamajade ärisegmendi 2013. aasta müügitulu oli 89,5 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 3,8%. Sellest neljandas kvartalis oli müügitulu 26,9 miljonit eurot, mis oli 2012. aasta IV kvartali tuludest kõrgem 3,6%. I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2013.aasta müügitulu oli 4,6 miljonit eurot, kasvades möödunud aastaga võrreldes 11,5%. Sellest IV kvartalis oli müügitulu 1,5 miljonit eurot, mis oli 2012. aasta vastavast perioodist kõrgem 5,1%.

Autokaubandussegmendi 2013. aasta müügitulu oli 48,0 miljonit eurot. Müügitulu ületas 40,3% eelmise aasta sama perioodi tulusid, sealhulgas kasvas KIAde müügitulu 18,7%. Neljanda kvartali 14,1 miljoni euro suurune müügitulu ületas aasta varasema müügitulu 44,4%, sealhulgas kasvas KIAde müügitulu 19,5%.

Jalatsikaubanduse segmendi 2013. aasta müügitulu oli 14,7 miljonit eurot, kasvades aastaga 1,6%. IV kvartalis oli käive 4,0 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2012. aasta sama perioodiga 1,1%.

Kinnisvarade ärisegmendi 2013. aasta kontserniväline müügitulu oli 3,3 miljonit eurot, 2012. aastal 2,9 miljonit eurot. Müügitulu suurenes eelmise aastaga võrreldes 14,3%. IV kvartali kontserniväline müügitulu oli 0,9 miljonit eurot (2012 0,7 miljonit eurot), suurenedes eelmise aastaga võrreldes 29,3%. 

         Raul Puusepp
         Juhatuse esimees
         Tel 731 5000