Avaldatud: 2019-05-27 12:26:21 CEST
Baltika
Korporatiivne sündmus

Aktsiakapitali vähendamise registreerimine äriregistris ja aktsia nimiväärtuse muutmine

22. mai 2019 kanti äriregistrisse AS Baltika aktsiakapitali vähendamine ja 27. mai 2019 muudeti AS Baltika aktsia nimiväärtus Eesti Väärtpaberikeskuses 12. aprill 2019 toimunud aktsionäride üldkoosoleku otsuse alusel.

Aktsionäride üldkoosoleku otsuse kohaselt otsustati vähendada AS Baltika aktsiakapitali 3 671 536 euro võrra 4 079 485 eurolt 407 949 euroni. Aktsiakapitali vähendatakse aktsiate nimiväärtuse vähendamisega 0,90 euro võrra iga aktsia kohta. Aktsiakapitali vähendamise tulemusena on AS Baltika aktsiakapitali suurus 407 949 eurot, mis jaguneb 4 079 485 aktsiaks nimiväärtusega 0,10 eurot aktsia.

Maigi Pärnik-Pernik
Juhatuse liige
maigi.parnik@baltikagroup.com