Published: 2019-08-02 16:16:25 CEST
Energijos Skirstymo Operatorius AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Pritarta 2020–2023 m. numatytoms įgyvendinti ESO investicijoms

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ir Bendrovė arba ESO), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

Bendrovė informuoja, kad 2019 m. rugpjūčio 02 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – VERT) pritarė Bendrovės 2020–2023 m. numatytoms įgyvendinti investicijoms, kurių bendra vertė siekia 30,486 mln. EUR.

Iki 50 proc. (15,243 mln. EUR) šių investicijų įgyvendinimui reikalingos sumos ketinama finansuoti panaudojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą, pagal programą „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra diegiant išmaniuosius sprendimus“ (III etapas). Priemonės kvietimą Lietuvos Verslo Paramos Agentūra paskelbė 2019 kovo 29 d. Bendrovė pateikė parašką 2019 liepos 29 d. ir LVPA paraišką įvertins per tris mėnesius. Likusią investicijų dalį Bendrovė dengs savo lėšomis.

Atliekant investicijas bus atnaujinama 13 transformatorių pastočių, taip pat bus atnaujinti 27 elektros energijos skirstymo punktai. Tai padidins elektros energijos tiekimo patikimumą apie 182 tūkst. vartotojų.

Į rekonstruojamų objektų sąrašą įtrauktos transformatorių pastotės yra susidėvėjusios, dažnai įvyksta gedimai, todėl baigus atnaujinimo darbus bus užtikrintas saugesnis ir patikimesnis elektros energijos tiekimas. Prognozuojama, kad įgyvendinus projektus mažės technologiniai nuostoliai bei eksploatacinės sąnaudos.

Artūras Ketlerius, tel. +370 620 76076, el. paštas arturas.ketlerius@le.lt