Published: 2019-02-08 15:56:31 CET
PFA Invest
Prospectus/Announcement of Prospectus

Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest

I forbindelse med offentliggørelsen af årsrapport 2018 for Investeringsforeningen PFA Invest offentliggøres hermed ajourført prospekt for foreningen.

Prospektet indeholder ajourførte oplysninger om afdelingernes nøgletal og regnskabstal, indirekte omkostninger m.v., som følge af årsregnskabet.

Storbritannien er desuden tilføjet i prospektet til de lande, hvor potentielle modparter må have deres vedtægtsmæssige hjemsted. Ændringen sker som led i forberedelserne til et potentielt Hard Brexit.

Prospektet indeholder endvidere en opdatering af formuleringen vedrørende rammen for sektoreksponeringer for så vidt angår PFA Invest Danske Aktier og PFA Invest Globale Aktier. Prospektet har herefter følgende formulering: ”Eksponering mod én sektor må tilstræbes maksimalt at afvige med 8 % - point i forhold til den enkelte sektors vægt i det respektive benchmark.”

Yderligere indeholder prospektet en række redaktionelle ændringer.

Umiddelbart efter offentliggørelsen vil prospektet være tilgængeligt på Investeringsforeningen PFA Invests hjemmeside: www.pfainvest.dk.


Med venlig hilsen

PFA Asset Management A/S

Attachment


Prospekt 8. februar 2019.pdf