English
Published: 2020-03-20 09:42:45 CET
Kapitalforeningen Accunia Invest
Net Asset Value

Ophævelse af suspension og ændring af emissionstillæg/indløsningsfradrag

De aktuelle markedsforhold for handel med CLO'er er forbedret. Vi har derfor anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om at genoptage handlen i nedennævnte afdelinger.

ISIN: DK0060804136 / DK0060804052

Kortnavn: ACACIGDKK / ACAECO

ACCUNIA INVEST EUR CLO INVEST GRADE DKK
ACCUNIA INVEST EUR CLO OPPORTUNITY KL

Emissionstillæg/indløsningsfradrag på ACCUNIA INVEST EUR CLO INVEST GRADE DKK ændres fra 1 % til 1,5 %.

Aktuelle satser (både emissionstillæg/indløsningsfradrag) er således:

DK0060804136: 1,5 %

DK0060804052: 2,5 %

Kontaktperson(er):

Direktør Caspar Møller, tlf. +45 3332 7070.

Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på www.accunia.com.