English Lithuanian
Paskelbta: 2024-03-20 08:00:00 CET
Urbo bankas
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Pranešimas dėl UAB Urbo banko valdybos narių išrinkimo

UAB Urbo bankas (toliau – Bankas) informuoja, kad 2024 m. kovo 19 d. įvykusiame Banko stebėtojų tarybos posėdyje naujai ketverių metų kadencijai į Banko valdybą išrinkti esami Banko valdybos nariai: Marius Arlauskas, Igor Kovalčuk, Snieguolė Kudrevičienė ir Andrius Bernotas. Penktuoju Banko valdybos nariu yra išrinktas Julius Ivaška, kuris Banke dirba nuo 2016 m. ir šiuo metu eina Verslo tarnybos direktoriaus pareigas. Nuo 2018 m. Julius Ivaška yra Banko dukterinės bendrovės UAB „Saugus kreditas“ valdybos pirmininkas.

Julius Ivaška pradės eiti Banko valdybos nario pareigas, kai bus gautas Lietuvos banko leidimas.

Daugiau informacijos: Verslo tarnybos direktorius Julius Ivaška, tel. Nr. +370 601 04 453, el. paštas media@urbo.lt