Paskelbta: 2020-12-03 15:00:00 CET
LITGRID
Pranešimas apie esminį įvykį

LITGRID AB informacija dėl tarpinės informacijos skelbimo ir 2021 m. investuotojo kalendorius

LITGRID AB  (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Viršuliškių skg. 99B, Vilnius) 2021 metais veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

• 2021 02 04  - 2020 m. 12 mėnesių tarpinė finansinė informacija; 

• 2021 03 16  - 2020 m. auditorių patvirtintų finansinių ataskaitų rinkinys ir pranešimas;

• 2021 03 26  - pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimą;

• 2021 04 20  - eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai;

• 2021 05 05  - 2021 m. 3 mėnesių tarpinė finansinė informacija;

• 2021 08 06  - 2021 m. 6 mėnesių tarpinė finansinė informacija ir tarpinis pranešimas;

• 2021 11 05 - 2021 m. 9 mėnesių tarpinė finansinė informaciją.


LITGRID AB (emitento) įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją apie įvykį:

Jurga Eivaitė

Komunikacijos projektų vadovė

tel. +370 613 19977

el. paštas: jurga.eivaite@litgrid.eu