English Lithuanian
Paskelbta: 2022-12-02 15:05:00 CET
AB "Amber Grid"
Pranešimas apie esminį įvykį

„Amber Grid“ 2023 m. investuotojų kalendorius

AB „Amber Grid“, juridinio asmens kodas: 303090867. Adresas: Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva.

„Amber Grid“ 2023 metais veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

• 2023.02.06 – 2022 m. 12 mėnesių tarpinė informacija;
• 2023.03.17 – auditorių patvirtintų 2022 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys ir metinis pranešimas;
• 2023.03.24 – pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą;
• 2023.04.20 – eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai;
• 2023.05.05 – 2023 m. 3 mėnesių tarpinė informacija;
• 2023.08.08 – 2023 m. 6 mėnesių tarpinė informacija;
• 2023.11.06 – 2023 m. 9 mėnesių tarpinė informacija.

Daugiau informacijos:
Milda Januškevičienė, „Amber Grid" komunikacijos projektų vadovė,
+370 659 53661, m.januskeviciene@ambergrid.lt