Avaldatud: 2020-10-21 11:03:16 CEST
Baltika
Korporatiivne sündmus

Muudatused AS Baltika auditikomitee koosseisus

 AS Baltika Nõukogu otsustas 20. oktoobril 2020 toimunud koosolekul nimetada uuteks auditikomitee liikmeteks Maigi Pärnik-Pernik ja Marin Käärik-Anton.


Flavio Perini

Juhatuse liige, tegevjuht

flavio.perini@baltikagroup.com