Offentliggjort: 2014-03-07 16:32:52 CET
PFA Invest
Prospekter

Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest

I forbindelse med offentliggørelsen af årsrapport 2013 for Investeringsforeningen PFA Invest offentliggøres hermed ajourført prospekt for foreningen.

Prospektet indeholder ajourførte oplysninger om afdelingernes nøgletal og regnskabstal m.v., som følge af årsregnskabet, samt opdateret risikoklassifikation for afdeling Globale Aktier og Højt Udbytte Aktier, som begge reduceres til 5 fra 6. Dette fremgår tillige af Central Investorinformation der ligeledes opdatereres.

Af andre væsentlige ændringer kan nævnes, at tegningsprospektet for afdeling Balance A er indarbejdet i det fuldstændige prospekt, som nu indeholder opdaterede oplysninger om alle foreningens afdelinger.

Herudover indeholder prospektet en ændret rækkefølge af foreningens afdelinger samt mindre redaktionelle ændringer.

 Umiddelbart efter offentliggørelsen vil prospektet være tilgængeligt på Investeringsforeningen PFA Invests hjemmeside: www.pfainvest.dk


OMX nr 7 2014 Ajourfrt prospekt for PFA Invest.pdf
Investeringsforeningen PFA Invest_Fuldstndigt prospekt af 7-03-2014.pdf