Publicerad: 2020-12-07 08:30:00 CET
A3 Allmänna IT- och Telekom. AB
Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler

18 december blir sista dag för handel av A3:s aktier

Som en konsekvens av det framgångsrika offentliga uppköpserbjudande från Bredband2 i Skandinavien AB ("Bredband2") avseende samtliga aktier i A3 Allmänna IT - och Telekomaktiebolaget (publ) ("A3"), har A3 ansökt om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq Stockholm AB (”Börsen”).

Börsen har nu godkänt A3:s ansökan och sista dag för handel på Nasdaq Stockholm kommer vara den 18 december 2020.

 

Denna information är sådan information som A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 december 2020 kl. 08:30 CET.

 

För ytterligare information:

 

Paul Moonga, VD och styrelseledamot

Mobil: +46 (0)70 959 06 66
E-post: paul@a3.se 


A3 är en helhetsleverantör inom telekom och IT med huvudkontor i Umeå. A3 bildades 2017 och är resultatet av ett samgående mellan bredbands- och telekomföretagen AllTele och T3. Tillsammans kan vi med A3 erbjuda ett komplett utbud av kommunikationstjänster till privatkunder och företag, och moderna IT-lösningar för det digitala kontoret. Aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq Stockholm, Small Cap, numer under kortnamnet ATRE.

Mer information om A3 och vårt erbjudande finns på www.a3.se

18 december blir sista dag fo r handel av A3s aktier.pdf